Czym jest studnia głębinowa

Czym jest studnia głębinowa

Studnia to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany sięgający do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody możliwy jest dzięki kołowrotowi- tylko w przypadku studni kopanych- lub wygodniejszej metodzie, jaką jest pompa głębinowa.

Studnia głębinowa to rozwiązanie, które lub dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystanie tej właśnie studni ma wiele możliwości, które zależą od naszej wyobraźni.

Zalety studni głębinowej:

Zaletami posiadania własnego ujęcia wody, jakim jest studnia głębinowa to między innymi oszczędność, czyli mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami miejskimi, ponieważ jedyny koszt studni to energia elektryczna zasilająca pompę elektryczną. Następną zaletą jest niezależność, gdyż posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody czy spadkiem ciśnienia wody. Najważniejszą zaletą posiadania studni głębinowej jest woda wysokiej jakości. Warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych, jednocześnie oczyszczając wodę z głębin i dostarczając nam wodę o bardzo dobrej jakości.

Oferta firmy Drillpol

Drillpol To rodzinna firma wiertnicza z długoletnim doświadczeniem. Specjalizują się w odwiertach pod ujęcia wody, w odwiertach pod pompy ciepła oraz odwiertach pod studnie chłonne. Do odwiertów wykorzystują metodę udarową i dzięki najnowocześniejszej technologii wykonanie studni głębinowej zajmuje im jeden dzień.