Dlaczego budowa studni głębinowej ma tak duże znaczenie?

Studnie głębinowe – przepisy

Jakie przepisy odpowiadają za regulowanie wykonania studni głębinowej na określonym terenie?

Budowa studni głębinowych podlega pod przepisy ustaw prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego. Każda z gałęzi prawa reguluje inne kwestie dotyczące ujęć wód podziemnych.

Studnie głębinowe – regulacje

Przepisy prawa budowlanego odpowiadają za aspekty techniczne, a także normy dotyczące odległości dla studni głębinowych. Ich zadaniem jest zagwarantowanie warunków higienicznych i zdrowotnych, nie pomijając istotnych kwestii ochrony środowiska.

Pozostałe dwie ustawy w poszczególnych sytuacjach obligują inwestora do zdobycia pozwolenia wodno-prawnego np. gdy pobór wody jest większy niż 5 m3 na dobę, głębokość studni przekracza 30 m, lub gdy woda będzie pobierana na potrzeby działalności gospodarczej. Dodatkowo konieczne jest opracowanie projektu robót geologicznych i posiadanie zgody ze starostwa.

Studnie głębinowe z DrillPol

Jeżeli interesuje Cię budowa studni głębinowej, zapraszamy do nas. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z wierceniem studni głębinowych.